Tanburi Cemil Bey'i sembol alarak onun bir noktada aykırı kişiliği ve düşüncelerini, hedeflerimiz doğrultusunda motivasyon kaynağı olarak görüyoruz. Ülkedeki makam eğitimi kalitesinin öğrenme çıktıları ile orantısız seyretmesi, akademisyen ve icracı arasında giderek artan boşluk, kurumların bilim üretimini askıya alması derneğin kuruluş sebebini oluşturmaktadır. 

Musikinin eğitiminde olduğu gibi icrasında da sesin ve duyumun arka plana atıldığı, dinleyici ile olan iletişimin katkı boyutunun önemsenmeyerek temsillerin görsel şov temasında planlanıyor olması, karşı durduğumuz başka bir konudur. 

Hedefimiz, bilimsel yaklaşımlar ekseninde oluşturulmuş ve ismini sembolize ederek yaşatacağımız Tanburi Cemil Bey Müzik Araştırmalar enstitüsü ve müzesidir. Musiki, bilimin ışığında irdelenerek araştırılmalı ve kendi ekosistemi içerisinde icra edilerek yaşatılmalıdır. 

Okullarımızda tatbikatla nazariyatlar arasındaki fark giderilmelidir.

Yalçın Tura

Yaşamak

Had safhada gönüllülük ve emekle gerçekleştirilen konserler; icra ile duyumun bir bütün hissedilmesiyle musiki yaşanabilecekti. Sesin önüne geçen kıyafet, makamın önüne geçen mesafe ve icranın önüne geçen sahneyi reddetmemizin sebebi budur.

İtici güç

Sesi görebildiğimiz ve içinde yaşadığımız sahneyi hayal ettik; sahnenin seyredilen yer olmasının rahatsızlığına dikkat çekip, musikinin yaşatılmasını sağlamaktaki itici gücümüz oldu gönül birliği. Nicelerinin bununla büyüyüp gelişmesi hayalimizdir.

İnanmak

Biliyoruz ki duyarak öğrenmek başlatacaktır musikinin gücünü. Biliyoruz ki boşlukları dolduracak olan bilimdir.

Geri Bildirim Gönder