Odyologlar Sitesi'ne destek olmak için, yukarıdaki "Destek Ol" tuşuna basarak sayfanın en altına inebilir veya kendiniz sayfanın en altındaki Kreosus maddi destek modülünde giderek oradaki "Destek Ol" tuşuna basarak sürece başlayabilirsiniz.

Üstelik tüm işlem aşırı basit ve sadece birkaç saniyenizi alacak!

* 50 TL ve üzeri destek olan herkese OSN mağazadaki kitapçıklarımızdan istediği bir kitapçık hediye.

Peki bize neden destek olmalısınız? Kendimizi tanıtarak başlayalım:

Kısaca Odyologlar Sitesi

Türkiye’de 2017'den itibaren Odyolog ve odyoloji gündemine dair haberler, etkinlikler, akademik çalışmalar, forumlar, sosyal paylaşımlar kısaca her şeyi dijital sunmaya çalışan yayın platformuyuz. Odyolog haklarını savunmak ve odyoloji biliminin geleceği için sosyal medyada içerikler üretmekteyiz.

Neden Derneklere Değil de Odyologlar Sitesine Destek Olmalıyım?

Odyoloji biliminin Türkiye'de başlamasıyla paralel, dernek yapılanmaları da başlamıştır. Fakat dernekler hiçbir zaman odyolog hakları yada odyoloji bilimi adına gözle görülür sonuçlar elde edememişlerdir. Bunun en büyük nedeni derneklerin kutuplaşması, kişilerin çıkar sağlaması ve amaçlarının dışına çıkmalarıdır. OSN kurulduğu günden itibaren odyolog haklarını gözetmiş ve meslek mensuplarını her an bilgilendirmiştir. Hiç bir sonuç elde edemeyen derneklere ödeyeceğiz yıllık aidatlar yerine Odyologlar Sitesi'ni fonlayarak yapılanmamızı ve çalışmalarımızı daha etkili kılabilirsiniz.

Maddi Destek İhtiyacı

Odyolog haklarını savunmak ve odyoloji bilimini gerektiği değere ulaştırmak için üreteceğimiz içerikler, projeler ve yasal işlemler için maddi destek ihtiyacı doğmaktadır. Odyologlar Sitesi hiçbir şirket veya kurumdan fon almamakta, sürdürülebilirliğini dış kaynaklardan gelen desteklerle sağlamamaktadır. Bu nedenle Odyologlar Sitesi'nin ideallerine ve hayallerine destek olan kişilerin, Kreosus üzerinden maddi destekte bulunarak Odyologlar Sitesi'nin hedeflerine ortak olması, ekibin yaptığı işi sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir.

Hedeflerimiz (1.000 Destekçi)

+ Meslek yasasının düzenlenmesi ve meslek haklarının savunulması.

+ Odyolog Bul uygulamasının hayata geçirilmesi. Sadece odyolog olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile İşitme Merkezlerinin listelenmesi.

+ Stajlar için bir platform oluşturulması ve öğrencilerin mağduriyetinin engellenmesi.

+ Meslek içi ücretsiz eğitimler ve kaynaklar ile mezun ve öğrencilerin donanımlı yetiştirilmesi.

+ Eğitim, seminer ve Odyologlar Sitesi ürünlerinin tüm odyologlara ücretsiz sunulması.

+ Yüksek Lisans, Doktora ve Akademik Kadrolarda alan dışı alımların takip edilmesi ve gerekli müdahalenin yapılması.

+ Rehabilitasyon Merkezlerinde odyologlara atanan modüllerin düzenlenmesi artikülasyon eğitiminin ve vestibüler rehabilitasyonun odyologlara verilmesi.

+ Yıllık maaş takiplerinin yapılması ve standart maaşın altındaki kurum ve merkezlerin paylaşılması.

+ İşitme merkezi açma yetkisinin sadece odyologlara tanınması.

+ Atama sayılarına yönelik çalışmaların yapılması.

+ Yeni odyoloji bölümlerinin açılmasının engellenmesi yeterliliği olmayan bölümlerin kapatılması. YÖK'e yıllık rapor sunularak yığılmanın engellenmesi.

+ Yeni doğan taramalarının ve odyolojik testlerin mutlaka odyolog tarafından yapılması.

+ Özel hastanelerde odyoloji kliniklerinde odyolog alımının zorunlu hale getirilmesi.

+ İşitme merkezlerinde mesul müdürün zorunlu odyolog olması.

+ Rehabilitasyon Merkezlerinde işitsel rehabilitasyon modülünün açılması için odyolog personel olmasının zorunlu olması.

+ Devlet ve Üniversite hastanelerinde Odyoloji Anabilim dallarının KBB Anabilim dalından ayrılması ve yapılan odyolojik testlerin performans değerlendirmelerinin odyoloji anabilim dalı personellerine verilmesi.

+ Üniversite hastanelerinde odyoloji kliniklerine personel alımlarının odyologlardan seçilmesi.

+ Vestibüler Rehabilitasyon kliniklerinin açılabilmesi için örnek proje hazırlanması, özel ve devlet hastanelerinde bu kliniklerin yaygınlaştırılması ve odyolog istihdamının artırılması.

+ Meslek sınırlarının diğer meslek grupları ile keskin olarak çizilmesi ve hak kayıplarının engellenmesi.

+ İşitme cihazı firmalarında odyolog istihdamının zorunlu hale getirilmesi.

+ Koklear implant firmalarında hasta takibi ve fitting uygulamasının odyolog tarafından yapılmasının zorunlu hale getirilmesi.

+ İşitme cihazı merkezi açma yönetmeliğinin düzenlenmesi aynı bölgede belirli sayıda belirli kurallara tabi tutulması.

+ Meslek sınırlarını aşan alan dışı kişilerin bildirilmesi için bir platform oluşturulması.

+ OSN Dergi yayının yılda 2 kere çıkarılması.

+ Üniversite topluluklarının sürekli olarak birlik ve beraberlik içinde olmasının sağlanması.

+ İl ve üniversite temsilciliklerinin oluşturulması.

+ Akademik yayınların teşvik edilmesi, yılda 2 kere jüri tarafından seçilen akademik çalışmalara ödenek desteğinin sağlanması.

+ Odyoloji ile ilgili girişimlerin desteklenmesi ve oylama ile seçilen projelerin maddi olarak desteklenmesi.

+ Özel Odyoloji Kliniklerinin açılabilmesi için mevzuatın araştırılması ve açılışlarda odyologlara rehberlik yapılması.

Her şey odyoloji ❤️ bilimi adına...

E-posta: [email protected]

Bir araya gelmek başlangıçtır bir arada durabilmek ilerlemedir birlikte çalışmak başarıdır.

Henry Ford

Odyolog Hakları

OdyologlarSitesi.Net, Türkiye'deki Odyologların her zaman haklarını arar ve bu konuda yasal çalışmalar yapar.

Odyoloji Bilimi

Odyoloji Biliminin olması gereken noktaya ulaşması ve kendi anabilim dalı haline dönüşmesi için çalışmalar yapar.

Üretkenlik ve Süreklilik

Değişken, dinamik ve genel geçer kuralların olmadığı ortamlarda üretkenlik ve yaratıcılığın arttığını düşünüyoruz. Bu yüzden işleyişimizi özgür ve özgün içerik üretimi üzerine kurguladık.

Geri Bildirim Gönder