Etkinlikizi.org, bir kültürel etkinlikler platformudur.Platformun amacı, İzmit merkez olmak üzere Kocaeli’nde kültür alanında faaliyet gösteren ödeneksiz ve/veya yarı ödenekli kurumların, toplulukların ve girişimlerin üretim ve etkinliklerinin kitlelerle buluşmasını sağlamak; kültür üreticilerini bir araya getiren, kitlesel katılıma açık etkinlikler düzenlemektir. Platformun düzenlediği etkinlikler, ücretli ya da ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Tüm etkinliklerinin maliyetlerini işin ruhuna uygun nitelikteki kişilerin ve kurumların sponsorluğuyla ve/veya destekçileri ile sağlanacaktır. Ücretli etkinlikler aracılığıyla elde edilen gelirin bir kısmıyla sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir. Ücretsiz etkinliklerin tamamı youtube kanalı vasıtası ile dünyanın her yerinde konu ile ilgilenen insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. Kurduğu web sitesi üzerinden Kocaeli'de faaliyet göstermekte olan ödeneksiz ya da yarı ödenekli amatör ya da profesyonel sanatçıların, sanat atölyelerinin, toplulukların ve kurumların etkinliklerini duyurmayı hedeflemektedir.

 

İzmit'te kültürel hayatın hafızası "etkinlikizi.org"seni bekliyor

Şeffaflık

Her düzeyde şeffaf, açık ve öngörülebilir iletişimi artırarak kitlesel ve bireysel motivasyonları olumlu yönde geliştirmeyi amaçlıyoruz.

kolektif çalışma

Sivil toplum örgütleri devlet ya da kamu ortoritesi tarafından yönlendirilmeyen ve fonlanmayan örgütlerdir. Bu örgütler sivil toplumun toplumsal karakterinin ve tarihsel sorumluluklarının geliştirilmesi için ortaya çıkmış modern yapılardır. Hesapverilebilirlik, gönüllülük, kamu faydasını korumak, devletin kamusal siyasal gücüne karşı bireyleri, ötekileri ve toplumsal güçleri kuvvetlendirmek gibi amaçları vardır. Tam da bütün bu gerekçelerle bağımsız kamu otoriteleri olarak vardırlar. Etkinlikizi.org paydaşları yukarıdaki gerekçelerle anti-ırkçı, anti- faşist, anti-cinsiyetci, anti-türcü, seküler ve demokratik tahayyüle sahiptir ve sadece «temel olarak kamu fonlarından ya da ticari faaliyetten» gelir elde ederek etkinlik üretmeyen, öz-kaynaklı her türlü sivil inisiyatifidir ve örgütüdür.

sürdürülebilirlik

Tüm etkinliklerinin maliyetlerini işin ruhuna uygun nitelikteki kişilerin ve kurumların sponsorluğuyla ve/veya destekleri ile ve ücretli etkinliklerden elde edilecek gelirlerle karşılanacaktır.

Geri Bildirim Gönder