Eğer Fransız filozof Gilles Deleuze ile tanışmışsanız, onun kitaplarının ve söyleşilerinin yanı sıra çok sayıda ders verdiğini de bilirsiniz. Spinoza, Leibniz, Kant üzerine derslerini hepimizin kendisine çok şey borçlu olduğumuz Ulus Baker daha önce Türkçe'ye kazandırmıştı. Felsefe öğrencileri kadar, alaylı felsefe okuru da bu kitaplardan çok şey öğrendi. Fakat Ulus Baker'in muazzam çabası bir yana, Deleuze, derslerinin kitap olarak basılıp satışa sunulmasını istememişti.

Benim arzum, her şeye baştan başlamak. Deleuze'ün elimizdeki ilk semineri olan Qu'est-ce que fonder?, yani Temellendirme Nedir? seminerini İngilizcesi olan What is Grounding?'ten çevirmeye başladım. Fransızca yerine İngilizce'yi tercih etmemin sebebi şu: Fransızca metin hiçbir düzenlemeden geçmemişken İngilizce metin hem Deleuze'ün hem de Deleuze'ün bu seminerde dikkatle incelediği diğer filozofların eserlerine gide gele hazırlanmış çok başarılı bir edisyon. İngilizce metni tercümemin kaynağı olarak kullansam da terminoloji ve cümleler bazında Fransızca ile sürekli irtibat halinde çeviriyorum.

İşte amacım, bu seminerden başlayarak, yavaş yavaş, sizlerin de desteği ile -ve başkalarının tercüme etme arzusuna da açık tutarak- Deleuze'ün verdiği ders ile seminerleri tercüme ederek, herkesin erişimine, sorusuna, müdahalesine açık bir şekilde internet üzerinden yayınlamak.Kuşkusuz bu benim arzumun bir neticesi ve kendi zamanımı bu uzun erimli çalışmaya ayırdığım için de mutluyum. Fakat tercüme etkinliği ölçülemez bir emekle -tıpkı bilim, sanat ve diğer zihinsel emek biçimleri gibi- yapılan ve zahmetli bir iş. Şahsen hiçbir şekilde açacağım siteye reklam almayı düşünmüyorum. Ama hem sitenin teknik altyapısı hem de bizatihi çeviri, düzelti, redaksiyon süreçlerine harcayacağım zamanı mümkün kılacak maddi bir altyapıya ihtiyaç duyuyorum.

Son olarak, İnternet sitesinde yayınladığım metinlerin yanında, örneğin bir ders dizisi ya da semineri tamamladığımda o metinleri tek bir kitap (.pdf ile .epub ve .mobi formatında) halinde de okura sunacağım. Hem kitaplar hem metinler erişime tamamen açık, ücretsiz ve Deleuze'ün arzuladığı gibi yayınlanmış olacak.

Felsefe, her zaman kavramlar icat etmekten ibarettir. Metafiziğin aşılması ya da felsefenin ölümü gibi bir şeye ilişkin kaygım asla olmadı.

Gilles Deleuze

Geri Bildirim Gönder