Nedir bu Creatures In The Clouds?

"Creatures In The Clouds" (CITC) yani Türkçe ismi ile "Bulutlardaki Varlıklar" yeni yapılanmakta olan uzun soluklu, çok katmanlı, uluslararası ve kolektif bir sosyal sanat projesidir. 

Projedeki katmanlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

zemin katman - bulut fotoğrafları yaratıcı katman - fotoğrafların illüstrasyona dönüşmüş halleri düşünsel katman - illüstrasyonların çağrıştırdığı konular üzerine uzmanlar tarafından yazılan yazılar.

CITC'un hikayesi nedir?

Creatures In The Clouds'un hikayesinin özünde, projenin kurucularından Bilge Can Gürer'in profesyonel fotoğrafçılığının yanı sıra 2002'den beri çektiği bulut fotoğrafları yatıyor.

Diğer pek çok insan gibi bulutlarda bir şeyler arama ve görme içgüdüleri yeni bir takım sorular doğuruyor.

Başka insanlar aynı şekilsiz/şekilli görüntü içerisinde neler görüyor veya benzer şeyleri nasıl görüyor? Zihinlerinde bu nasıl yorumlanıyor? İnsanların desen bulma algısı, bilinç altında ne kadar derinlere ulaşıyor? Birisi bir bulutta bir mavi balina görürken diğeri aynı yerde nasıl Donald Duck görebiliyor?

Tüm bu sorulara sessiz kalıp, yılarca kendince cevaplar aradıktan sonra, Bilge Can bunu sosyal bir projeye çevirip denemeye karar veriyor. Tüm fotoğraf arşivi gözden geçiriliyor ve bulut fotoğrafları ayrıldıktan sonra bulutlarda bir şeyler görmekle yetinmeyip gördüğünü çizerek gösterebilecek insanlarla iletişime geçmeye başlıyor.

Gözde Bitir Tufan ile yaptığı ilk illüstrasyon çalışmaları sonucunda bu projenin çok daha büyümesi ve tüm dünyada örgütlenerek yapılması gerektiğine karar veriliyor. Ayrıca projede en az bir katman daha olması gerektiği sonucuna varılıyor.

Bu tamamlayıcı katman illüstrasyon ve çizimlerin, bilinç ve bilinçaltımızda çağrıştırdığı, gerçek olguları içeren konular hakkında olacak şekilde planlanıyor. Konu hakkında bilgi yeterliliğine sahip dünya çapında farklı kişiler tarafından gerçekleştirilecek bu yazım kısmı; insan psikolojiden, biyolojiye, sosyal bilimlere, teknolojik gelişmelere, tarih, kültür, felsefeye ve hatta gelecek üzerine düşüncelere kadar çok geniş bir çeşitliliği kapsıyor.

Projenin Amacı Ne?

Projenin pek çok amacı var:

- Projenin etkileşimde bulunduğu insanların zihninde, yeni bir farkındalık alanı yaratarak yaratıcılığı tekrar gündelik hayatlarına girmesini sağlamak.

- Beyinin sağ lobundaki Bilim ile daha çok beynin sol lobunda takılmayı seven sanatın bir arada ortak çalışabildiği bir platform oluşturmak.

- Farklı kültürden, farklı dillerde konuşan insanları gökyüzündeki ortak bir amaç sayesinde bir araya getirerek ortaklaşa çalışmalarını, benzerliklerini ve farklılıklarını en güzel şekilde ortaya koymalarını sağlamak.

-  Bakmak ve görmek arasındaki ve görmek ve anlamak arasında farkın büyüklüğüne değinmek.

- Bambaşka bir perspektif sunarak insanların kendilerine, toplumlarına ve dünyaya bakış açısını değiştirmek/geliştirmek.

Hedeflerimiz

Bulutlar ile ilgili bir konseptiniz varsa eğer gerçekten de sınırlar gökyüzüne kadar uzuyor. Belki ilk bakışta ne yapılabilir ki diyorsunuz ama bulutların tüm dünyayı kaplaması gibi bizim el atacağımız konular da her yeri kaplıyor aslında. Hem sayıca çok, hem de yapılması sanıldığından daha fazla nakit ve vakit gerektiren şeyler. Projemizin devamlılığını sürdürebilmek adına ulaşmak istediğimiz kısa orta ve uzun vade hedeflerimiz var. Bunların bir kısmını sizin için listeledik.

- Web sitemizi geliştirmek ve  bu dijital platformu kullanarak ve Creatures In The Cloud'u sosyal bir ağ haline getirmek.

-Web sitemizin Türkçe versiyonunu yaratmak ve global versiyonu ile eşgüdümlü olarak yönetmek.

- Gönüllü yazar, editör ve illüstratör ekibimizin emeklerinin karşılığını maddi olarak ödeyebilmek.

-Elde edilen dijital işlerin bastırılıp sergi halinde insanlara ulaştırılması.

- Elde edilen işlerin hem çocuklar hem büyükler için farklı kitaplar haline dönüştürülmesi.

- Dünya çapında bienalleri takip etmek ve Türkiye'den çıkan bir proje olarak bienallere katılmak.

-Dijital çizim yazılımlarının tedarik edilmesi, maddi açıdan projeye katılma imkanı olmayanlara yeteneklerini gösterme şansının verilmesi.

-Türkiye Ofisinin açılması.

- Tüm katılımcılarımızın dünya çapında bilinirlik kazanması.

- Daha çok insana ulaşıp daha büyük işler başarabilmek adına yatırımcılar ve sponsorlarla tanışmak.

Hayallerimiz

- Creatures In The Cloud'u tam zamanlı olarak sürdürebilmek.

-Tüm Dünya ülkelerinden katılımcılara ulaşmak.

-Yurt dışı ofislerinin açılması.

-Yapılan işlerin faklı dillere çevrilerek yayınlanması ve çok daha fazla kişiye ulaşması.

- Kendi sürdürebilirliğimizi sağladıktan sonra yeni yeteneklerin filizlenebilmesi için, ihtiyacı olan seçilmiş özel yetenekli genç ve çocuklara burs ve materyal edinme imkanları sağlamak.

Bulutlar bizi ne kadar yukarı çekse de biz sıkı sıkıya gerçeklere tutunmayı tercih ediyoruz. O yüzden bütün bunların "hemen şimdi, hızlı bir şekilde" olamayacağının farkındayız. Üretilen sanat işleri ve yazdığımız yazıların üstündeki emek ve harcanan zaman o kadar yoğun ki. Sadece bunların bir karşılığı olsun istiyoruz. İşte burada da siz devreye giriyorsunuz.

Bulutlar güzellikler ve hırçınlıklarla dolu.Bizim görevimizse onları yakalayıp size görünür kılmak, size onların hikayelerini anlatmak.

Hedeflerimize ulaşmamıza yardım edecek misiniz?

Yaratmanın başlangıcıdır düş gücü. Dilediğinizi düşler, düşlediğinizi amaçlar, amaçladığınızı yaratırsınız sonunda.

―George Bernard Shaw

Zemin Katman - Fotoğraf

Bulut fotoğrafları yolculuğumuzun başlangıç noktası. Aslında bir su buharı grubundan ibaret olan bu manzara, beynimizin çalışma ve desen tanımlama mekanizması sayesinde birbirinden farklı şekillere dönüşebiliyor. Normal insanlar bu gördüklerini tarif etmede veya göstermede zorluklar yaşarken illüstratör ve ressamlar için bu fazlasıyla keyif verici bir çalışmadan ibaret. Olay da bu zaten, Bulut fotoğraflarına bakıyor ve gördüklerini resmediyorlar. Neredeyse sınırsız bir özgürlük alanları var.

Yaratıcı Katman - Illüstrasyon

İllüstrasyonlar tercihen dijital ortamda hazırlanıyor, böylelikle fotoğraflar ile öncesi- sonrası gösterimlerini çok daha uygun ve kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Aradaki benzeşimler ve belirginleşen çizgi ve renkler ile daha görünür hale gelen "şey"ler insanları derinden etkiliyor. Sırada ise bu çizimlerin yorumlanma zamanı var

Düşünsel Katman - Metin

Bu bölüm içerik yazarlarımız ile illüstratörlerin ortaya çıkarttığı illüstrasyonlar arasında geçiyor. Nasıl Su bulut fotoğrafları çizimlere dönüştüyse bu aşamada da bu çizimler yazarlarda bıraktığı etkiye göre belli çerçevelerde oluşturulmuş yazılara dönüşüyor. Suyun buharlaşması ve yoğuşması gibi basit bir fiziksel etkileşimin önce sanata ardından edebiyata dönmesi heyecan verici değil mi?

Geri Bildirim Gönder