Sitorbis, özel ilgi turizmi paydaşlarını bir araya getiren ve etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayan sosyo-dijital bir platformdur. Söz konusu etkileşim, sadece kullanıcılarının değil proje ekibi olarak bizlerin de aktif katılımı ile internet sitesi, mobil uygulamalar ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşecektir. Amacımız, seyahat faaliyetlerini; meraklarına, hobilerine, uzmanlıklarına veya psikolojik ihtiyaçlarına dolayısıyla da kendini gerçekleştirme gayelerine göre gerçekleştiren bir kitlenin doğru bilgiye ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu noktada, projenin dijital kanalları arıcılığıyla yazılı, görsel ve işitsel içerik paylaşımları yapılacaktır.

    Sitorbis'in yaratacağı iletişim ağı ile ulusal ve uluslararası turizm sektörü içerisinde yaşanan sosyal ve sayısal dönüşümlere pozitif yönde katkı sunmasını bekliyoruz. Kendi dijital seyahat eko-sistemini, turizm etiği çerçevesinde sosyal sorumluluğa dönüştürebilecek bir sistem kurma hedefindeyiz. Özel ilgi turizminin dünya üzerindeki uygulamalarını göz önüne alarak içinde bulunduğumuz coğrafyada neler yapılabilir sorusundan yola çıkarak hareket ediyoruz. 

    Sitorbis bir start-up projesidir. Tamamı gönüllü olarak çalışan proje ekibimiz ile birlikte faaliyetlerimizi Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi'nde sürdürmekteyiz. 

!!! Tek seferlik 50,00 TL destek olan herkese Sitorbis projesi kapsamında her 3 ayda bir yayına sunacağımız ''E-Magazine of Sitorbis'' isimli dergimizin ilk sayısını hediye ediyoruz. -Bira Turizmi- 

!!! Aylık 15,00 TL ile abone olarak ise bir sene boyunca yayınlanacak toplam 4 sayıyı destekçilerimize hediye ediyoruz. 

''Tourism for non-tourists''

Sitorbis Proje Takımı

Bilgi Ekosistemi

Güvenilir kaynaklara dayalı, özgün ve kapsamlı içerikler ile özel ilgi turizminin bütün çeşitliliğini barındıran bir bilgi ağı meydana getiriyoruz.

Paydaş Sosyalizasyonu

Kullanıcıları ve diğer paydaşları sadece dijital iletişim ağı içerisinde değil bilginin sosyal eyleme dönüştüğü ortak bir hareketin parçası olarak görüyoruz.

Yaratıcı ve Sorumlu Turizm

Ekonomik ve sosyal faydası kısıtlı, çevresel tahribatı yüksek, ezbere dayalı turizm biçimlerinin karşısında yenilikçi ve geliştirici yönü kuvvetli, topluma ve doğal çevresine karşı duyarlı bir turizm anlayışını benimsiyoruz.

Geri Bildirim Gönder